Profesor Majzegan – twórca Zadapaduriańskiego kalendarza – to on jako pierwszy odkrył, że niedziela jest przed poniedziałkiem i po sobocie, a nie odwrotnie. Podzielił rok na 37 miesięcy, a każdy z nich na 37 dni i zagwarantował tym samym mieszkańcom Zadrapandurii 2738 dni wolnych od pracy plus Święta Państwowe i religijne (słynny trójdzień Końca Zielonego […]

Read More